— Nå er det viktig at forvaltningen viser evne til smidighet og handlekraft, sier generalsekretær Espen Søilen i NJFF.

Han viser til de foreløpige tallene som ble lagt fram av Rovdata for et par dager siden og som viste rekordmange ulvekull i Norge. Tallene antyder at det kan ligge an til seks helnorske ynglinger, mens gjeldende bestandsmål er tre ynglinger. Tar man med grenseulvene er det totalt mellom ni og elleve ynglinger.

I et brev til Klima- og Miljødepartementet ber derfor NJFF om at departementet vurderer å utvide fellingskvotene for lisensfellingen som pågår nå.

«Erfaringene viser at uttak av ulv med hjelp av ordinære jegere er en effektiv forvaltning. Alternativet kan bli skadefellinger i barmarksperioden, noe som erfaringsmessig er krevende», heter det blant annet i brevet.

NJFF mener at veksten i ulvebestanden trolig vil fortsette og at utfordringene med holde en presis forvaltning mot Stortingets bestandsmål derfor vil øke. (©NTB)