Sivilforsvaret var ute på totalt 247 innsatser i 2015, viser en oversikt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) la fram mandag.

Antallet timer lagt ned var færre enn i 2014, som var et spesielt år grunnet flere store branner. I 2015 var det leteaksjoner og bistand i forbindelse med flyktningsituasjonen som sto for de fleste av Sivilforsvarets 56.750 innsatstimer.

— 2015 var et år der Sivilforsvaret ble brukt i mange ulike hendelsestyper, noe som viser breddekompetansen i etaten og hvilket samfunnsbehov Sivilforsvaret dekker når store hendelser og kriser oppstår, sier sjef Jon Birger Berntsen i Sivilforsvaret.

Leteaksjoner, naturutløste hendelser og branner er hovedhendelsene de 4.889 mannskapene og 539 fast ansatte har deltatt på i fjor. (©NTB)