I høringsuttalelsen til regjeringens forslag til endringer i utlendingslovgivningen skriver Kirkerådet og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke at Norge må oppfylle de internasjonale konvensjonene vi er forpliktet på.

— Vi er bekymret for en utvikling hvor konvensjonene kan undergraves, og hvilke følger dette får for flyktninger andre steder i Europa og ellers i verden. Det er også bekymringsfullt med tanke på hvilke signaler dette i tilfellet gir til våre naboland og verdenssamfunnet for øvrig, sier Jens-Petter Johnsen, direktør for Kirkerådet.

Kirkerådet og Mellomkirkelig råd oppfordrer regjeringen til å se på hvilke verdier samfunnet vårt er bygget på og hvordan disse verdiene gir seg utslag for hvert enkelt menneske.

— Vi er også bekymret for at rettssikkerheten til den enkelte asylsøker og for at familier ikke blir ivaretatt med de foreslåtte lovendringene, sier Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd. (©NTB)