— Både Norge og Europa står overfor store utfordringer, og vi er enige i at det skal strammes inn, men asylinstituttet må beholdes, sa Venstre-leder Trine Skei Grande på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

— Forslagene fra Listhaug slaktes av en rekke høringsinstanser, og regjeringen har gått betraktelig lenger enn den har grunnlag for. Vår holdning er at hele forslaget bør skrinlegges, sa Skei Grande.

Stortingsgruppen sier dermed nei til alle de 40 forslagene Frp-statsråden la fram i romjulen.

Venstres ledelse mener forslagene må ses på som en helhetlig pakke, og at de både bryter med folkeretten og er i strid med asylforliket som ble inngått i Stortinget i november. Partiet ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med helt nye forslag som etter partiets mening må være i tråd med både asylforliket og Norges internasjonale forpliktelser.

Venstre-lederen oppfordrer regjeringen til å legge høringsforslaget i skuffen og hente fram forslaget fra Nydalen som ble utarbeidet for et par år siden. (©NTB)