Flere NSB-reiser, men punktligheten ødelegger

Oslo (NTB-Linus Røvik Hauge): Flere buss— og togreiser enn på samme tid i fjor til tross, de mange signalfeilene har ødelagt for NSBs punktlighet i år, mener NSB-sjef Geir Isaksen.

Publisert:
  • NTB
Denne artikkelen er over fem år gammel

— Vi har gode resultater i persontog og eiendom, men ser også bedring for buss. Vi er derimot ikke fornøyd med den negative punktlighetsutviklingen vi ser for togdriften, sier konsernsjef Geir Isaksen i forbindelse med at han mandag legger fram selskapets resultat for årets åtte første måneder.

Isaksen kan se tilbake på en høstuke med enorme problemer for togtrafikken i åtte av landets fylker. Mange togpassasjerer har måttet finne seg i innstillinger på flere strekninger, og flere av disse ble ikke erstattet med alternativ transport. Også i sommer førte alt fra planlagt vedlikehold til uforutsette hendelser til at togtrafikken ble rammet hardt.

— Den dårlige punktligheten som har vært sommeren og høsten 2014 kan verken vi eller våre kunder leve med, dette griper inn i den enkeltes hverdag og utfordrer tilliten til jernbanen, sier Isaksen.

NSB-sjefen peker på at den viktigste årsaken til at togene står, er signalfeil, og sier det derfor er avgjørende både for togselskapet og for kundene at det gjøres betydelige forbedringer av eksisterende infrastruktur.

— Dagens situasjon med svak infrastruktur og dårlig punktlighet krever en ny måte å tenke på når vi fordeler roller og ansvar i den norske jernbanesektoren. Vi må få en ny organisering hvor alle sentrale innsatsfaktorer settes inn for å skape et best mulig tilbud til kundene. Dette krever samordning og ikke oppsplitting av ansvar, understreker Isaksen. (©NTB)

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.