Etter fem måneder på rad med prisnedgang steg klesprisene med 6,7 prosent fra august til september. Prisoppgangen er vanlig for perioden, og kan settes i sammenheng med avsluttet sesongsalg på sommervarer, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av andre varer som steg i denne perioden nevnes blant annet møbler, innrednings— og dekorasjonsartikler, som gikk opp 7,3 prosent, samt elektrisitet inkludert nettleie som økte 4,0 prosent.

Matvareprisene derimot falt 0,9 prosent fra august til september og bidro dermed til å dempe oppgangen i KPI. Det ble også registrert lavere priser på drivstoff, vaskemidler og andre husholdningsvarer, samt på alkoholholdige drikkevarer i samme periode.

KPI økte med 2,1 prosent fra september i fjor til september i år. I denne perioden økte prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 2,4 prosent.

Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler hadde en oppgang på 6,9 prosent i samme periode. Det var også økte priser på blant annet restauranttjenester, alkoholholdige drikkevarer og tobakk, noe som var med på å trekke tolvmånedersendringen i KPI opp. (©NTB)