En kampanje fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk har fått flere politikere til å reagere. En kampanje fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk har fått flere politikere til å reagere. Foto: Kristian Lundby

Ropstad kriti­serer «dødsfarlig» ruskam­panje. Men helse­myndig­hetene har selv støttet orga­nisa­sjonen som står bak.