• En kampanje fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk har fått flere politikere til å reagere. FOTO: Kristian Lundby

Ropstad kriti­serer «dødsfarlig» ruskam­panje. Men helse­myndig­hetene har selv støttet orga­nisa­sjonen som står bak.

– Denne kampanjen kan være dødsfarlig, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. – Farlig, misvisende og bryter norsk lov, mener Frps helsepolitiker.