Hver sjuende elev i 10. klasse er borte fra skolen mer enn tre uker

Nesten 9.000 elever i 10. klasse er borte fra skolen i mer enn 15 dager, og hver sjuende elev på trinnet er borte fra skolen i mer enn tre uker.

Publisert:

Hver sjuende elev i 10. klasse er borte fra skolen i mer enn tre uker, ifølge Utdanningsdirektoratet. Høyest fravær har elevene i Finnmark. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

  • NTB

Fraværsstatistikken fra Utdanningsdirektoratet viser også at 4 prosent, rundt 2.400 elever, på 10. trinn er borte mer enn seks uker.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet undersøkt årsakene til fraværet. Blant annet er det liten forskjell mellom gutter og jenter, mens foresattes utdanningsbakgrunn og inntekt spiller en stor rolle. Elever av foresatte med lav utdanning og lav inntekt er overrepresentert blant elever med høyt skolefravær.

Også elever med rett til spesialpedagogisk hjelp er overrepresentert.

Årsak: Ensomhet

Blant elever som er født i Norge av innvandrerforeldre, er fraværet litt lavere enn blant andre elever, mens elever som selv har innvandret, har litt høyere fravær enn andre elever.

Ensomhet oppgis dessuten som den viktigste årsaken til at elever slutter på skolen det første året på videregående.

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser en stor forskjell mellom fylkene. En elev på 10. trinn i Finnmark er i snitt borte ni dager og åtte timer. Det er tre dager mer enn snittet for hele landet.

I Sogn og Fjordane har elevene det laveste fraværet. Der har en elev i snitt fire dager og to timer fravær.

Plikt til å følge opp

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil innføre en oppfølgingsplikt som skal sørge for at skoler fanger opp fravær så tidlig som mulig.

– Vi jobber nå med hvordan disse elevene kan følges bedre opp. Noen skoler har allerede gode rutiner for å følge opp fravær, men ikke alle har dette på plass. En oppfølgingsplikt vil sørge for at alle skoler skal fange opp fravær så tidlig som mulig, sier Sanner.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Skole og utdanning
  2. Kunnskapsdepartementet