Kvoten er sterkt redusert fra i fjor, fordi elleve bjørner allerede er felt i år og skadene på sau er mindre, opplyser Direktoratet for naturforvaltning (DN). Sju av bjørnene ble felt etter at DN fattet vedtak om vårfelling i perioden mars til mai.

— Det åpnes likevel for en begrenset jakt på bjørn i høst, men innenfor områder som er prioritert for beitebruk. Det sikrer at vi kan få en ønsket vekst i bestanden innenfor de prioriterte bjørneområdene, sier direktør Janne Sollie i DN.

Gjennom rovviltforliket ble det bestemt at det nasjonale bestandsmålet for bjørn skal reduseres fra 15 til 13 årlige ungekull. Ingen av regionene med et fastsatt bestandsmål har nådd målet per i dag.

Lisensfellingsperioden for bjørn er fra 21. august til og med 15. oktober. (©NTB)