Den 29 år gamle mannen med thailandsk bakgrunn er siktet for forsettlig drap. Mannen ble også ilagt brev— og besøksforbud i hele fengslingsperioden.I kjennelsen heter det at retten har tatt hensyn til at bevissituasjonen i saken er meget sammensatt og ikke trekker i entydig retning av at siktede er gjerningsmannen.

Likevel kom tingretten til at det ikke er kommet fram nye opplysninger i saken som har rokket ved vurderingen om at det er skjellig grunn til mistanke av 29-åringen. (©NTB)