I en tilsynsrapport som ble sendt selskapet som kjører bybanen, Fjord 1 Partner, den 25. mai, blir det listet opp til sammen 19 såkalte avvik fra sikkerhetsforskriften, skriver Bergens Tidende. «Omfanget av avvikene som er avdekket, er så omfattende at Statens jernbanetilsyn må vurdere tilbakekall av tillatelsen til å drive trafikkvirksomhet og trafikkstyring», heter det i tilsynsrapporten.

Fjord 1 Partner har fått frist til 14. juni med å rette opp de alvorligste feilene, hvilket sikkerhetssjef Trond Magne Målsnes sier han er overbevist om at selskapet vil klare.

Direktør Erik Ø. Johnsen i Statens jernbanetilsyn understreker samtidig at sikkerhetsproblemene ikke utgjør noen fare for publikum.

– Hvis det hadde vært farlig for noen, så hadde vi stanset det umiddelbart. Saken er at på lengre sikt har de ikke hatt den styringen på sikkerheten som de skal ha. Vi har aldri noen garanti for at det ikke skjer en ulykke, men det handler om å ha kontrollsystemer, sikkerhetssystemer, på plass for å redusere risikoen. De er ikke tilstrekkelig på plass i dag, sier Johnsen. (©NTB)