– Tilstanden var langt verre enn fryktet, sier avdelingsdirektør Nina Schanke Funnemark ved Kontroll og rettsanvendelse i Skatt øst.65 kontrollører fra hele landet deltok i aksjonen. Kontrollørene kom uanmeldt og ga seg i første omgang ikke til kjenne.

Kontrollene avdekket blant annet at mange ikke slår inn omsetning på kassa underveis.

– Kontrollene viser blant annet at mange samler dagens salg og slår det inn som en samlesum ved stengetid. Dermed registreres et beløp de synes er et passende grunnlag for skatt og avgift. Dette er klare brudd på bokføringsforskriftene, sier Funnemark.

Over halvparten av serveringsstedene får bokføringspålegg og varsel om tvangsmulkt for grove brudd på lover og forskrifter. (©NTB)