– Vi har sendt ut brev til de etterlattes advokater med tilbud om oppreisningserstatning, fordi vi har kommet til at det er rimelig å betale erstatning etter ulykken, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket til NTB.Ifølge ham får de omkring 13 skadde, pårørende og etterlatte tilbud om beløp i ulik størrelsesorden.

– Vi vil komme tilbake til nøyaktig beløp senere, sier Horrisland.

Torsdag ble godstransportøren CargoNet dømt for uaktsomhet i forkant av Sjursøya-ulykken, som kostet tre mennesker livet og skadet fire. Oslo tingrett fant imidlertid ikke at selskapet hadde opptrådt grovt uaktsomt, noe som blant annet ble begrunnet med at Jernbaneverkets manglende tiltak var hovedårsaken til ulykken. Dermed slipper CargoNet å betale oppreisning til de pårørende.

Det er en ren tilfeldighet at Jernbaneverkets erstatningstilbud kommer samme dag som dommen.

– Tilbudet har ingen sammenheng med at dommen falt torsdag. Brevene ble sendt ut onsdag, sier Horrisland.

Jernbaneverket godtok i september i fjor en bot på 15 millioner kroner og erkjente straffansvar etter ulykken. Grunnen til at det har tatt så lang tid før tilbudet kom, er at nødvendige avklaringer måtte gjøres, ifølge Jernbaneverkets kommunikasjonsdirektør. (©NTB)