OSLO: Det er ventet at mellom 1.000 og 2.000 journalister fra hele verden vil dekke terrorsaken når den skal avholdes i Oslo tingrett til våren. Domstolen settes på en alvorlig prøve når det gjelder å legge forholdene til rette for så mange medier, men har likevel avvist tankene om å legge rettsforhandlingene til en stor idrettsarena. I stedet kan det bli en løsning delt løsning med å bruke en rettssal i Oslo tinghus, eller et annet egnet lokale, og med et pressesenter utenfor.

– Det er for tidlig å si hvor mange journalister det blir plass til inne i selve rettssalen, men det er klart at mange av tilhørerplassene vil bli reservert presse, sier informasjonssjef Irene Ramm i Oslo tinghus til NTB.

Hun seier videre at det planlegges lyd— og bildeoverføring til dem som sitter i pressesenteret.

I planleggingen av den kommende rettssaken mot Anders Behring Breivik har sorenskriver Geir Engebretsen fått tips fra en norsk journalist som jobbet med Josef Fritzl-saken i Østerrike.

– Vi har blant annet høstet erfaringer fra Fritzl-saken i Østerrike. Dette for å unngå noen av de utfordringene som oppsto der, særlig knyttet til håndtering av mediene, sier Engebretsen til Stavanger Aftenblad.