I år kom influensasesongen mye senere enn vanlig på grunn av koronapandemien og tiltakene som ble innført, og den viser seg å ikke virke like godt som ønskelig, skriver Aftenposten.

Seniorrådgiver og farmasøyt Kjersti Rydland ved Folkehelseinstituttet mener det først og fremst skyldes to forhold.

– Det er lenge siden de fleste har fått vaksine. I tillegg er H3N2-viruset i vaksinen noe forskjellig fra det viruset som gir sykdom i Norge nå, sier Rydland.

Gjennomsnittlig effekt av influensavaksine er 60 prosent, men den kan variere fra år til år fra 30 til 80 prosent. I år ser vaksineeffekten ut til å være i det nedre sjiktet.

– Studier fra andre land tyder på at influensavaksinen har bedre effekt hos personer under 45 år enn eldre over 65 år, sier hun.