— Når vi samles for å lage budsjettet for 2016 har vi klar for oss hva hovedsatsingen er. Det er arbeid, aktivitet og omstilling, sa Solberg.

Hun sa at det er turbulente og usikre tider internasjonalt, og at situasjonen i Norge preges av situasjonen av fallet i oljeprisen, men at det er flere lyspunkter i norsk økonomi.

— Det er ikke grunnlag for å svartmale situasjonen, Norge er ikke inne i en krise, men vi har utfordringer og de er større en de vi har sett tidligere. Vi må ta utfordringene på alvor, særlig utfordringene som norsk oljenæring står overfor, sa hun.

— Statsministeren sa at regjeringens svar på omstillingen Norge står overfor, er å skape flere trygge arbeidsplasser.

Solberg la til at regjeringen vil skape økonomisk vekst og kutte utslippene framover. (©NTB)