13 organisasjoner og Barneombudet la tirsdag kveld fram en rapport for Stortingets familie— og kulturkomité hvor det slås fast at det ikke er noen lovmessige hindringer for å overføre ansvaret for denne gruppen fra utlendingsmyndigheten til barnevernet.- Det er kun penger det står på, men det er det ingen som våger å si, sier Marianne Borgen fra Redd Barna til NTB.

May Hansen sa etter høringen i familiekomiteen tirsdag at hun slutter seg til synspunktene i rapporten. Hun peker på at regjeringen har sagt at den vil være lydhør overfor gode innspill fra høringene i Stortinget.

— Da er det nødvendig å være lydhør når så mange tunge organisasjoner sier dette må på plass nå. Et tilbud for de barna som er under 15 år bør være på plass fra sommeren av. Det er viktig at disse barna kommer inn under barnevernet fordi da gjelder barnevernsloven som sikrer dem mye tettere oppfølging og tiltak, sier Hansen til NTB.

(©NTB)