OSLO: Tre av fire har vært nær ved å bli drept, og to av tre har opplevd drap på familie og eller venner. To av tre har blitt torturert, og en av fem er blitt voldtatt, viser en ny undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

I juni anslo NKVTS for Vårt Land at 30 prosent av asylsøkerne som kommer til Norge, har vært utsatt for tortur. Det reelle tallet kan altså vise seg å ligge dobbelt så høyt.

Asylsøkerne som har deltatt i undersøkelsen, kommer fra Somalia, Midtøsten og Nord-Afrika, skriver Vårt Land.

Tallene gjenspeiler den faktiske situasjonen i landene asylsøkerne kommer fra, mener Jon Ole Martinsen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif).

— Menneskerettighetssituasjonen i disse landene er svært dårlig, og mange har et reelt behov for beskyttelse. Vi ser ingen grunn til å tvile på tallene, fastslår han.