grimstad: Resten eies stort sett av hans faste motstander i en endeløs rekke rettssaker — moren - og noen bergshavener til. De skal alle dele et utbytte på 3,5 millioner kroner etter det solide fjoråret, etter at «resultater og balanse samt videre utsikter kan forsvare» utdelingen.Når det gjelder de samme utsiktene, ventes ratene å synke i år, mens driften allikevel skal vise bedring i forhold til i fjor. Alle skip er nemlig sluttet på lange og mellomlange certepartier, i stor grad inngått mens ratene lå på høyt nivå i 2000.I rederikontorene i Grimstad gleder man seg også over at driftsansvaret for prestisjeprosjektet «The World» er endt i Bergshav-organisasjonen. Oppdraget ble snappet foran nesen på Silversea Cruises i Miami.Den ordinære driftsorganisasjonen, som ligger i Bergshav Management AS, hadde ved utgangen av 2000 ansvaret for en flåte på 15 skip, inklusive byggeansvaret for «The World». Den jobben hadde nemlig også grimstadrederiet. Konsernet brødfør vel 400 personer, hvorav 28 på land og hvorav 60 av sjøfolkene er norske. Når «The World» legger fra kai, trengs ytterligere 60 sjøfolk, flest norske.Atle Bergshaven har skaffet seg et tungt styre: Tarald Glastad, Nils Gregusson, Victor D. Norman og Odd Næss i tillegg til seg selv.