En rundspørring blant de største selskapene viser tro på oppgang det neste året.Informasjonssjefene i 301 selskaper, de fleste amerikanske, spådde en vekst i IT-investeringene på 5,1 prosent over det neste året. For en måned siden trodde de samme informasjonssjefene bare på en vekst på 4,4 prosent.

IT-investeringene synker fortsatt i USA og andre viktige industriland, men nedgangen er ikke lenger noe ras.

Håpet om vekst skyldes at mange selskaper det neste året trolig vil måtte investere i både ny maskin— og programvare og i oppgraderte sikkerhetssystemer.