En representant for sosialetaten i byen var nylig på Bahamas for å lete etter ledige cruiseskip, og fikk låne borgermester Michael Bloombergs private jetfly for anledningen, skriver New York Post.En talsmann for sosialetaten understreker overfor avisa at det hele fortsatt er på planstadiet, og at en først skal undersøke om det finnes skip som tilfredsstiller de nødvendige krav til sikkerhet og anvendelighet.

Byen er forpliktet i henhold til loven å skaffe tak over hodet til dem som lever på gata, og bruker milliarder av kroner hvert eneste år til å leie hotellrom og private bygninger.

Veldedige organisasjoner som Frelsesarmeen driver også en rekke hospits for de hjemløse, som det nå blir anslått at det fins 36.000 av i New York.