Arbeidene vil pågå i og rett ved jernbanesporene og vil derfor medføre stans i togtrafikken, melder Jernbaneverket.

Sporene vil være stengt fra lørdag 26. februar klokka 4.00 til mandag 29. februar kokka 4.00 på strekningene Kolbotn-Ås og Ski-Kråkstad. Blant annet starter rivingen av Nordbyveien bro i Ski. Gangbroen på nordsiden er den første som blir fjernet.

Mens sporene først er stengt på grunn av arbeidene, vil Jernbaneverket benytte anledningen til å vedlikeholde og kontrollere infrastrukturen på de delene av Østfoldbanen som vil være stengt.

NSB opplyser at det settes inn busser på strekningene som er berørt. Det dreier seg om lokaltoglinjene L2, L21 og L22 samt regionstog R20. (©NTB)