— Vi har ingen kommentarer. Det er en uavklart situasjon og vi avventer, sier seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet.

— Det er opp til svenskene å kommentere saken, ikke oss, legger hun til.

Kommandørkaptein Yvonn Andreassen, som er hovedlærer i maritime operasjoner ved Forsvarets høgskole, sier til Aftenposten at dersom det skulle være en strandet ubåt i svensk farvann, har NATO et «submarine rescue system».

— Det svenske forsvaret bruker blant annet mineryddingsfartøy som kan finne objekter på bunnen. Hvis det dreier seg om en bemannet undervannsfarkost, skroget er helt og det er trykk i fartøyet, er det mulig å redde ut personell ved hjelp av et redningssystem som kobles på fra utsiden, sier hun og understreker at hun uttaler seg på hypotetisk grunnlag.

— NATO har et slikt «submarine rescue system», og Norge er med i dette samarbeidet. Hvis vi eventuelt blir forespurt, kan Norge bidra med hjelp her. (©NTB)