Det kommer fram i det faglige grunnlaget de har levert til regjeringen. Det faglige grunnlaget ble offentliggjort klokka 10 fredag.

Det er to og en halv time før regjeringen skal holde en pressekonferanse om koronasituasjonen, hvor det blir kjent om regjeringen følger helsemyndighetenes anbefaling.

– Helsedirektoratet og FHI tar forbehold om at situasjonen ikke forverres betydelig de nærmeste ukene. Ved en eventuell uheldig utvikling kan avgjørelsen måtte revurderes, skriver de i grunnlaget.

Fortsatt noen tiltak

De understreker at kommunene fortsatt må prioritere vaksinasjon mot både koronavirus og influensa, og at noen råd og tiltak anbefales videreført.

Disse tiltakene er smittevernrådene, isolasjon av smittede, nedjustert TISK, trafikklysmodellen i skoler og barnehager og beskyttelse av sårbare grupper.

Ved det regjeringen kaller «Normal hverdag med økt beredskap» forsvinner de fleste nasjonale koronatiltakene, og befolkningen vil i svært liten grad bli påvirket av pandemien i hverdagen.

Enmetersregelen kan forsvinne

Regjeringen har tidligere varslet at tiltakene som vil oppheves ved videre gjenåpning, er enmetersregelen, restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster, samt innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder.

Helsemyndighetene anbefaler også at innreiserestriksjoner og innreisetiltak gradvis trappes ned i en normal hverdag med økt beredskap. FHI vil fjerne innreiserestriksjoner i tre faser, der den første fasen kan iverksettes raskt, mens den neste fasen kan vurderes etter tre til fire uker.

Vil lette på innreiserestriksjoner relativt raskt

I den første fasen, som de mener bør innføres relativt raskt, anbefaler de regjeringen at innreiserestriksjonene fra EØS/Schengen, Storbritannia og lilla land fjernes. Lilla land er en liten gruppe tredjeland med gunstig smittesituasjon.

Videre anbefaler de at plikt til karantenehotell avvikles, at reisende fra oransje områder og barn under 18 år ikke skal ha innreisekaranteneplikt, og at alle kan velge å avslutte innreisekarantene med negativ PCR-test.

Ved overgang til første fase anbefaler også Helsedirektoratet at test før ankomst fjernes, og at test ved grensepassering etter ankomst fjernes for innreisende fra grønne og oransje områder.