529.000 barn har forsikring i Norge i dag. For å få barneforsikring, må foreldrene skrive under på en helseerklæring som gir forsikringsselskapene rett til å hente ut opplysninger innhentet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) fra skoler og barnehager, samt helseopplysninger fra lege, skriver Aftenposten.

Forsikringsselskapene krever blant annet å få vite om barna har vært i kontakt med PP-tjenesten de siste fem årene. Forsikringsselskapene får da tilgang på en rekke sensitive opplysninger — emosjonelle og sosiale problemer, talevansker og problemer med språk, dysleksi, lese- og skrivevansker.

Datatilsynet opplyser at det er helt lovlig at forsikringsselskapene gjør dette fordi foreldrene har gitt samtykke til det. Organisasjonen Barnevakten mener imidlertid at foreldre bør tenke mer på barnas personvern.

PP-tjenesten innrømmer at den gir ut opplysninger til forsikringsselskapene, men understreker at det skjer kun når foreldrene har gitt samtykke til det.

Finans Norge (tidligere Finansnæringens Fellesorganisasjon) har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på retningslinjene for hvilke opplysninger forsikringsselskapene henter ut fra PP-tjenestene. (©NTB)