I et vedtak som ble lagt ut på Legemiddelverkets nettsider torsdag kveld, forbys Vollviks selskaper Vovi AS, Ludo Store og Norske Nettbutikker all form for markedsføring og omsetning av medisinske munnbind med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket innebærer at selskapene også må trekke tilbake alt det aktuelle utstyret fra distribusjonsleddene, informere kundene og gi tilbakemelding til Legemiddelverket når påleggene er utført.

Samarbeider med politiet

Idar Vollvik la torsdag ettermiddag ut en pressemelding på forsiden til nettbutikken sin Ludo Store. Der går det fram at han vil samarbeide med politiet som etterforsker ham for brudd på loven om medisinsk utstyr. Politiet mener Vollvik gjennom nettbutikken Ludo Store har solgt munnbind godkjent for medisinsk bruk uten at de er av en slik type.

Strafferammen på de aktuelle bestemmelsene er bøter eller fengsel i opptil to år dersom det foreligger skjerpende omstendigheter.

–Vi har og kommer fortsatt til å bistå dem med alle nødvendige opplysninger etter beste evne. Når siktelsen mot meg som daglig leder likevel er opprettholdt, skyldes det at påtalemyndigheten mener jeg og mine medarbeidere med forsett feilmerket kartongene, skriver han.

I god tro

– Jeg føler meg imidlertid overbevist om at den videre etterforskning vil vise at vi handlet i god tro, fortsetter han.

For leserne, og kundene av nettbutikken, skriver Vollvik om hvordan han startet med import av munnbind fra Kina da koronautbruddet spredte seg i februar. Etter en mislykket start med feil varer skal selskapet ha satt seg inn markedet og reglene og solgt store kvanta munnbind.

En leveranse i midten av august skal derimot ha vært årsaken til politiets aksjon mandag.

Ikke levert til helsevesenet

– Vi mottok 19 august i år et parti med munnbind, hvor vi bestilte type 1 munnbind og ble fakturert for type 1 munnbind, men har muligens ikke mottatt det vi har bestilt. Disse munnbindene ble følgelig også solgt videre som type 1 munnbind, skriver Vollvik om munnbindene som nå er til testing for å få fastslått hva slags type det er snakk om.

Gründeren bedyrer at selskapet ikke har mottatt bestillinger eller levert medisinske munnbind til sykehus, legekontorer, eller andre «som i sin virksomhet forutsettes kun å benytte munnbind med denne kvaliteten».

Idar Vollvik ble løslatt av politiet i Bergen onsdag kveld etter at han var blitt avhørt i to dager. Politiet mener han og ytterligere en person i selskapet Vovi AS skal ha sørget for bevisst feilmerking av ikke medisinske munnbind til medisinske munnbind og deretter solgt dem videre i Ludo Store.

Flere typer

Dette bestrider Vollvik. Han vedgår imidlertid at det kan ha skjedd en feil og at selskapet kan ha kjøpt munnbind som allerede var feilmerket, og at de er blitt solgt videre.

Politiadvokat Sigrid Sulland som er påtaleansvarlig i saken, opplyser til Bergens Tidende torsdag ettermiddag at hun tar Vollviks beklagelse til etterretning.

– Jeg står fast ved at jeg mener det er riktig å omtale det som en større mengde munnbind, og at det også gjelder munnbind som er ommerket til type IIR, skriver hun til avisen.

Onsdag gikk Statens legemiddelverk først ut med en advarsel om at alle produkter merket medisinske munnbind type I, II eller IIR som er solgt fra Vovi AS og Ludo Store, er under mistanke for å være feilmerket og frarådet at disse produktene tas i bruk i helsetjenesten.

Torsdag kveld var det ikke lenger mulig å kjøpe medisinske munnbind fra Ludo Store.