Innførte kraftig hopp i bøtesatsene fra 1. februar – har ikke teknologi til å skrive dem ut

foto