Verst rammet er Lyngdal, der over 1200 er strømløse. Strømbruddene er i hovedsak langs kysten i Agder.

Nettselskapet skriver at de arbeider med å rette feilene.