Hittil i år har 2.892 personer blitt borte fra mottakene, mot 3.600 i hele fjor. Det viser en opptelling Utlendingsdirektoratet (UDI) har gjort for Dagsavisen.Antallet har økt hvert år de siste fem årene.

Det er flere enn noen gang som forlater mottakene i år. Rundt 500 hver måned, sier informasjonssjef Geir Løndal i UDI til Dagsavisen.

Han understreket at selv om UDI ikke vet hvor asylsøkerne er, betyr det ikke at alle oppholder seg i Norge ulovlig. Det er heller ikke noe krav at man skal bo på asylmottak, men en rettighet de fleste benytter seg av. Mottakene melder fra til politiet og til UDI når noen blir borte.

Vi regner med at de fleste har reist hjem eller til et annet europeisk land uten å varsle oss. Særlig de som har fått avslag på første gangs søknad eller regner med å få avslag, forlater mottakene og reiser videre. Har personen som er borte fått endelig avslag, blir det politiets jobb å finne vedkommende, sier Løndal.