I 2001 ble det registrert 3.547 konkurser.Sannsynligvis har årsaken til den store økningen i antall konkurser sammenheng med den generelt vanskelige situasjonen for næringslivet vi opplever for tiden, sier avdelingsdirektør Eirik Kristiansen ved Brønnøysundregistrene.

62 prosent av fjorårets konkurser skjedde i private aksjeselskap.

Samtidig som konkurstallet gikk i været, gikk antallet tvangsavviklinger ned med 17,6 prosent, fra 1.680 i 2001 til 1.385 i fjor, viser tallene fra Brønnøysundregistrene.