Vi har i dag en magasinfylling som er mindre enn 50 prosent og er ikke engang kommet midtveis i vinteren. Dersom kulden og forbruket holder seg, står vi i en veldig vanskelig situasjon. Tvungen sparing i form av sonevis utkobling er en del av det vi nå må diskutere, sier fylkesmann Ottar Befring til Adresseavisen.Han oppfordrer alle i fylket til å spare på strømmen.

Både næringslivet og de private husstandene må nå spare. Men dette må ikke gå ut over de eldre. Temperaturen i husene bør være på rundt 20 grader, sier Befring.