ARENDAL: — Her har det gått så det suser, og vel så det, siden vi flyttet inn i juni 2004, sier Marcus Abrahamsen. I går hadde han gleden av å være fungerende butikksjef i farens reisefravær.Og i likhet med Biltema har alle de andre forretningene i det nye kjøpesenteret, eller bransjesenteret som det mer offisielt blir omtalt, vært i drift i til dels lengre tid. I dette forretningsområdet som ligger ved E 18, om lag fire kilometer vest for Arendal, var Posten først ute med sitt anlegg. Tatt i bruk i april 2000, og som da ble omtalt som huset på prærien.Siden har det skjedd store endringer, og i dag er det snakk om ti forretninger - fordelt på fem bygg med et samlet forretningsareal på om lag 32.000 kvadratmeter. Ingen utfordrer

— Jeg ser ikke på Stoa Vest som noen tung utfordrer for oss, sier senterleder Geir Magne Lundstøl ved Sørlandssenteret.Han sier at Sørlandssenteret oppfatter stor-Kristiansand som sitt primærområde. Han er mer opptatt av å betjene og pleie de kunder han alt har, fremfor å fokusere på dem han ikke har som faste kunder.- Sannsynligvis vil både Stoa Vest og Sørlandssenteret, med sin ulike profil, komme til å fungere greit, tross den relative nærhet mellom dem, sier han. Spenning

Da har spenningen vært mye større mellom det opprinnelige Arendal sentrum og handels- og servicesenteret Stoa som gradvis har vokst opp utenfor byen.- Men det var nødvendig å demme opp for handelslekkasjen vestover til Sørlandssenteret, sier Arendals ordfører, Torill Rolstad Larsen.Hun både håper og tror at handelsnæringen i Arendal sentrum kommer til å hevde seg i konkurransen overfor både Stoa og andre handelsenheter utenfor sentrumsområdet. Trend

Det har i årenes løp vært mye politisk styr om de nye handelssentrene som gror opp utenfor våre byer.- Jeg tror vi bare må akseptere dette som en av trendene i tiden, sier Olav Akselsen, leder for Stortingets næringskomité. Det var han som sto for den offisielle åpningen av Stoa Vest.Han hadde fått forespørsel om å være til stede, og takket ja, for som han sier; stortingspolitikerne har godt av å komme seg litt ut i distriktet.- Akkurat på samme måten som vi har en trend der folk ønsker å bo i byen, ser vi samtidig en trend i retning av nye sentre utenfor byene. Slike trender må man bare akseptere. Det er iallfall ikke noe politikerne bør prøve å regulere, sier Olav Akselsen.Det er Aberdeen Property, eid av Nordea Liv, som har stått for utvikling og utbygging av området i full forståelse med grunneier Eirik Sætra. De næringsdrivende eier ikke lokalene, og det er heller ikke dannet noen senterforening. Hver forretning står fullt og helt ansvarlig for sin virksomhet, uavhengig av noe senterfellesskap.- Neste store utfordring bli å få området til å fremstå som en del av Det blomstrende Sørlandet, fremholder tidligere fylkesordfører Jon Fløistad, med henvisning til stort behov for beplantning.