Meling drøfter det rettslige grunnlaget for å sikte mulla Krekar for å ha forbrutt seg mot rikets sikkerhet etter straffelovens paragraf 104a. Loven omfatter den som danner eller deltar i "en privat organisasjon av militær karakter".Det er riksadvokat Tor-Aksel Busch har bedt Meling om redegjørelsen. Busch skal på oppfordring fra statsadvokaten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurdere siktelsen.

Meling konkluderer at det ikke kan være straffbart i Norge å delta i et politisk parti i Nord-Irak, og hvor bevæpning er helt vanlig. Krekar er leder for gruppen Ansar al-Islam, som fortolker islam meget strengt og arbeider for å innføre sharia. Mange er også av den oppfatning at Ansar al-Islam har kontakt med Osama bin Ladens al-Qaida-nettverk, noe mulla Krekar har benektet.

"Ut ifra at siktede i denne sak med fasthet har fremholdt at en av årsakene til bevæpning er forholdet til andre grupperinger og til Saddam Hussein, framstår siktelsen som ytterligere forfeilet", skriver Meling til Riksadvokaten. Advokaten peker også på at Norge gjennom FN og NATO er involvert i en påtroppende militær aksjon mot samme regime som mulla Krekars parti kjemper mot.

Mulla Krekar skal etter planen i avhør hos PST mandag neste uke. Avhørene skulle opprinnelig ha startet denne uken, men er forskjøvet til Riksadvokatens innstilling i saken er klar.

Riksadvokaten vil ikke gi noen kommentar i forbindelse med vurderingen av siktelsen før neste uke.