Tre fylker, Vestfold, Nordland og Hordaland er med på prøveprosjektet. Nå viser en fersk rapport fra SINTEF Unimed at prøveordningen har gitt positive resultater etter det første året.Veksten i utgiftene til sykepenger viser en markert forskjell: Utbetalingene økte med 7,4 prosent i forsøksfylkene, mot 10,2 prosent på landsbasis.

Det totale sykefraværet knyttet til muskel— og skjelettsykdommer viser også noe lavere vekst i forsøksfylkene enn landsgjennomsnittet, regnet fra første halvår 2001 til første halvår 2002. Forsker Karl-Gerhard Hem mener likevel at det er for tidlig å konkludere med at prosjektet har hatt innvirkning på utviklingen i sykefraværet.

Det kan se ut som om det ikke blir færre sykemeldinger, men at de blir av kortere varighet, sier Hem.

Øystein Ogre, leder av Norsk Kiropraktor Forening, mener kiropraktorer er mer restriktive med å sykmelde enn leger, fordi en kiropraktor først og fremst vil stimulere pasienten til egenaktivitet.