Det viser resultater fra Kreftregisteret, som har analysert bosted og flyttemønster til cirka 14.000 nordmenn som fikk ondartet føflekkreft i årene 1960 — 1993.Bosted i barneårene ser ut til å ha særlig stor betydning, men det betyr ikke alt, sier forsker ved Kreftregisteret Trude Eid Robsahm som sammen med Steinar Tretli ved Kreftregisteret har utført undersøkelsen.

Resultatene viser at de som var født i sørøst hadde om lag dobbelt så stor risiko for å utvikle føflekkreft som de som var født i nord, skriver kreft.no. Videre viste resultatene at kreftrisikoen sank hvis man flyttet fra sør til nord og steg hvis man flyttet fra nord til sør.

Eid Robsahm sier at soleksponeringen både i barneårene og i voksen alder har betydning, men at folk som er født i Sør-Norge trolig er mest utsatt fordi man der får mest sol på kroppen i barneårene.