Det er på målestasjonen Håsjøen-Solgløtt at målingen ble gjort. Den voldsomme nedbørsregistreringen kan være den største døgnnedbøren som noen gang er målt i Trøndelag i august, skriver Adressa.no.Målestasjonen på Rørosvidda slår de neste stasjonene på lista med god margin. Aursund følger med 79 millimeter, Østås i Hegra med 71,7 og en lang rekke målestasjoner har målt like over eller under 60 millimeter. (©NTB)