— Kostnadene er gjennomgående for store i flere av selskapene. Offentlige midler er brukt til formål som ligger på siden av bomveiselskapenes formål. For eksempel er det foretatt reiser til utlandet med partner samt brukt penger til dyre konferanser i noen selskap, sier vegdirektør Olav Søfteland til Adresseavisen.I Trøndelag har to bompengeselskap måttet forklare seg for Statens vegvesen. Hos ett av dem - Trøndelag Veifinans AS - gikk om lag hver tiende bomkrone til administrasjon og drift.

— Det er viktig å få redusert utgiftene. Riktignok er de to selskapene i Trøndelag egne aksjeselskap, men de driver for offentlige midler og bør derfor følge statlige retningslinjer, noe de ikke gjør, sier Søfteland.

Etter å ha gått igjennom alle revisjonsrapportene til 15 kontrollerte bomveiselskapene i Norge, er vegdirektøren overrasket over funnene. Han er nå i gang med å utarbeide en samlerapport, som skal oversendes Samferdselsdepartementet i løpet av første halvår. (©NTB)