Lederen av den såkalte Lundkommisjonen — Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester, som leverte sin rapport i 1996, skriver dette i sin bok «Politiledelse» som ble lansert tirsdag, skriver Dagsavisen.

I boka tar han et kraftig oppgjør med overvåkingssamfunnet og mener det går ut over muslimene.

— Hvis jeg var muslim, ville jeg følt meg urolig, ja, på sett og vis mistenkeliggjort, bare i kraft av å være muslim, skriver Lund.

— Overvåkingstjenesten har ikke bare oppmerksomheten rettet mot de nokså få ytterliggående islamistene som det knytter seg konkrete mistanker til. Disse har tilknytning til langt større miljøer som PST oppfatter som rekrutteringsmark for det som kan utvikle seg til å bli virkelige trusler. Det kan få betydelige konsekvenser for integreringen av innvandrerbefolkningen, skriver Lund.

Boka er en respons på rapporten fra 22. juli-kommisjonen, og bokas redaktører advarer mot at politiet ikke besvarer kritikken med større åpenhet og mer avansert ledelseskompetanse, men isteden faller tilbake til tradisjonelle og lukkede hierarkier. (©NTB)