— Det må være noen virkemidler som tvinger gjennom at disse sakene får en rask løsning, sier hun til NTB.

Hun sier hun støtter «et lavterskel klagetilbud med de nødvendige juridiske musklene til å hjelpe barna», som Øystein Djupedals mobbeutvalg foreslår.

Utvalget mener Barneombudet bør få ansvaret for å behandle klagene og myndighet til å ilegge bøter. I dag er det fylkesmennene som er klageorgan, men de har ingen mulighet til å ilegge kommunene straff.

— Vi får allerede 400 henvendelser fra barn og unge hvert år, har mye kompetanse på kontoret og er villig til å ta på oss denne oppgaven, sier Lindboe.

Hun mener utvalget har levert mange tøffe forslag som kan føre til reell endring. (©NTB)