Boken handler om det justisministeren karakteriserer som den alvorligste form for kriminelle handlinger.Storberget har selv ikke opplevd vold i hjemmet, men følelsen av utrygghet, den har han kjent, forklarer han.

Han lover å gjøre situasjonen lettere for ofrene ved å utvide ordningen med for voldsoffererstatning og bistandsadvokater. Regjeringen vil også foreslå endringer i straffeprosessloven.

Storberget forteller at han for to år siden fikk et brev fra en kvinne som fortalte om vold i hjemmet, men også om tro på framtiden og om en løsning. Det var med på å sette i gang arbeidet som ledet til boka.

— Det ropes på tiltak, de lettvinte løsningene som strengere straff og mer politi. Men vi må ikke gå for de lettvinte løsningene. Det har vi allerede forsøkt. Vi ser at dette ikke virker, sier han. (©NTB)