OSLO: Det skriver Aftenposten.no. Asker og Bærum tingrett dømte i vår Nyfløt og Khan til henholdsvis 17 og 8 års fengsel etter at Faiza Ashraf ble bortført og drept. Nyfløt ble dømt for kidnapping og forsettlig drap, mens Khan ble dømt for kidnapping med døden til følge.

Riksadvokaten anket imidlertid dommene, og statsadvokat Car Fredrik Fari ba mandag juryen om å finne de to skyldige i overlagt drap, i tillegg til bortføringen.

– Jeg mener det er tilstrekkelig bevist at dette er planlagt av begge to i forkant, sa Fari til juryen.

Ashraf ble bortført 3. februar 2010 fra en bussholdeplass i Bærum. Hun ble tvunget inn i bagasjerommet på en bil. Derfra ringte hun politiets nødnummer. Signalene ble forsøkt sporet, men politiets søk etter Ashraf var resultatløst.

Samme dag ble Khan pågrepet, mistenkt for å ha betalt noen for å bortføre henne. En uke senere pågrep politiet Nyfløt som ble siktet for frihetsberøvelse.

Tre uker etter at Faiza forsvant, erkjente Nyfløt i avhør at han sto bak bortføringen. Han sa han handlet på oppdrag fra Khan, og at han hadde drept Faiza Ashraf samme dag som hun forsvant. Den drepte ble senere samme kveld funnet gravd ned i et turområde på Solli i Asker.