Foto: Scanpix

Sammenheng mellom H1N1-vaksine og narkolepsi påvist

Foreløpige beregninger viser en ni ganger så høy risiko for å få narkolepsi blant barn som har fått vaksine mot svineinfluensa, enn hos dem som ikke er vaksinert, ifølge en fersk studie.

Norske helsemyndigheter slo mandag kveld alarm, etter å ha mottatt resultatene av en finsk studie av Pandemrix-vaksinen som ble gitt til 2,2 millioner nordmenn i 2009 og 2010. Den finske studien konkluderer med at det må være en sammenheng mellom den registrerte økningen av narkolepsi hos barn, og massevaksineringen mot influensaviruset A(H1N1), også kjent som svineinfluensa.

Av 60 barn mellom 4 og 19 år som ble registrert med narkolepsi i Finland i 2009 og 2010, var 52 vaksinert.

Foreløpige beregninger viser at det var omtrent ni ganger høyere risiko for å få narkolepsi hos dem som er vaksinert enn hos dem som ikke er vaksinert. Økningen var størst i gruppen 5-15 år. Det var ingen tilfeller hos barn under 4 år. Hos personer over 19 år var det ingen økt risiko.

Narkolepsi er en nevrologisk tilstand som blant annet kan gi plutselige og ukontrollerbare søvnanfall, og påtrengende søvnighet på dagtid.

— Finner ikke sammenheng i Norge

Også i Sverige og Island har antallet barn med narkolepsi økt - men norske helsemyndigheter har ikke klart å finne en tilsvarende økning i Norge.

I motsetning til i Finland, er det imidlertid funnet et økt antall tilfeller av narkolepsi i og rundt Stockholm og i Island, også blant barn som ikke har blitt vaksinert.

Den finske studien levner likevel ingen tvil om at det må finnes en sammenheng mellom vaksineringen og det økte antallet barn med narkolepsi.

I Norge er det meldt 10 tilfeller av narkolepsi, hvorav 7 hos personer under 19 år.

— Vi er glade for at den samme tendensen ikke har vist seg i Norge, sier avdelingsoverlege ved Statens Legemiddelverk, Steinar Madsen, til Aftenposten.no.

— Men dersom noen har mistanke om at barna deres har fått narkolepsi, må de ta kontakt med lege for å få en nærmere undersøkelse.

Statens Legemiddelverk mener ikke at underrapportering av narkolepsi kan være forklaringen på hvorfor en sammenheng ikke er funnet i Norge.

- En eller flere ukjente faktorer

— Årsaken til tilfellene av narkolepsi kan være vaksinen i kombinasjon med andre og foreløpig ukjente faktorer, sier Madsen.

Madsen understreker at norske helsemyndigheter tar de finske funnene «svært alvorlig».

— For å finne ut av dette, trenger vi mer forskning. Vi fortsetter nå undersøkelsene i Norge i et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens Legemiddelverk, og vi vil be alle leger i Norge om å være nøye med å rapportere alle tilfeller av narkolepsi, sier avdelingsoverlege Madsen.

Madsen har ikke fått ytterligere detaljer rundt de finske barnas helsetilstand, men sier det for mange kan være snakk om langvarig sykdom.

— Mange av barna vil kanskje ha narkolepsi lenge, kanskje for alltid. Vanligvis utvikler denne sykdommen seg gradvis, men noen av tilfellene i Finland har utviklet seg ganske raskt, sier han.

- Kom som en stor overraskelse

Helsemyndighetene har siden 2010 fulgt nøye med på tilfeller av søvnsykdommen narkolepsi som er rapportert i etterkant av influensapandemien og pandemivaksineringen.

Likevel var ikke norske helsemyndigheter forberedt på de nedslående funnene i den finske studien.

— Dette har kommet som en stor overraskelse, vedkjenner Madsen, som understreker viktigheten av at flere undersøkelser blir gjort.

— Det pågår nå en stor europeisk undersøkelse i ni land som kan bekrefte eller avkrefte det finnene har funnet, sier Madsen.

Tilfellene av narkolepsi i Finland kan ikke knyttes til en enkelt vaksineleveranse, og det er ingen tegn til feilproduksjon eller forurensning av vaksinen, heter det i den finske rapporten.