OSLO: Under sitt innlegg på landsmøtet til Fellesforbundet sa statsministeren tirsdag at det er helt avgjørende for velferdsstaten at den norske modellen for lønnsdannelse ikke blir undergravd.

– Systemet for lønnsoppgjør er nøkkelen. Det har all erfaring vist oss. Derfor inviterer jeg partene i arbeidslivet til et solidaritetsoppgjør neste år, slik at vi best mulig kan avverge og begrense ledighet som truer, sa statsministeren.

Han viste til at det på 1990-tallet var mulig å ha reallønnsvekst samtidig som konkurranseevnen ble styrket. Dette ble omtalt som solidaritetsalternativet. De som hadde jobb, viste solidaritet med dem som sto uten.

– Denne gangen må vi vise solidaritet med dem som kan bli ledige, ved å motvirke at konkurranseutsatte bedrifter rammes og må legges ned, sa Stoltenberg. Han la til at arbeidstakere, arbeidsgivere og staten må bidra slik at krisen i Europa ikke slår ut de bedriftene som er mest utsatt for svikt i leveranser og fallende priser.