Den store prisøkningen på strøm vil i realiteten si at husholdningene får en kraftig skatteøkning. Staten tar inn ti milliarder kroner ekstra og husholdningene må betale tilsvarende, sier Andreassen til Aftenposten. Han mener det er rom for å kutte renten med minst én prosent neste år. Han får støtte av flere andre sjeføkonomer, som peker på at økte strømpriser fører til en betydelig inndragning av kjøpekraft fra husholdningene.Onsdag skal sentralbanksjef Svein Gjedrem gi signaler om hva som vil skje med renten. Fra før er det spådd en liten rentenedgang.