Kongen tok utgangspunkt i et brev han har fått fra en ni år gammel jente. I brevet forteller hun at det er så mange som plager hverandre i friminuttene og at det blant annet er mobbing og slåssing.Jeg vil gjerne ha et svar at du har skjønt hva jeg mener, skriver jenta til kongen.

Og kongen svarer at han forstår godt hva niåringen og andre forteller om i brev de sender til Slottet:

Barn uttrykker ofte på en enkel og forståelig måte det mange av oss tenker. Uten bruk av fremmede ord og vendinger klarer de å beskrive sin hverdag, og den kan være vanskelig, sier kongen og kommer blant annet inn på den senere tids debatt rundt temaet mobbing.

Mobbing har eksistert til alle tider. Det er ikke noe nytt fenomen, men noe har skjedd i samfunnet vårt som skiller seg fra tidligere. Oftere og oftere kan vi lese om mobbing og voldsepisoder preget av hensynsløshet og brutalitet. Flere opplever frykt hver dag. Det skjer allerede i barnehagen og i skolegården, sa kongen, som også kom inn på mobbing på arbeidsplassen og i mediene i sin tale.