Aktor ba om at Breivik blir dømt utilregnelig

Oslo (NTB): Aktoratet mener Anders Behring Breivik er utilregnelig og ba i sin prosedyre om at han overføres til tvungent psykisk helsevern.

Publisert:
  • NTB
Denne artikkelen er over syv år gammel

Det har helt opp til det siste vært usikkert hvordan aktoratet ville konkludere etter de svært detaljerte gjennomgåelsene av de to, motstridende sakkyndigrapportene i saken. Det er retten som bestemmer om det er grunnlag for straff i saken mot Breivik, men påstanden fra aktoratet om overføring til tvungent psykisk helsevern vil ha innvirkning på hvordan dommerne til sjuende og sist vurderer tilregnelighetsspørsmålet.

Det er tidligere vist til den ikke ubetydelige tvilen den første sakkyndigrapporten utgjør i vurderingen av hvorvidt Anders Behring Breivik var psykotisk 22. juli og dermed utilregnelig. Når påtalemyndigheten nå åpenbart mener at tvilen er for stor til å avfeies, vil retten også tillegge en slik vurdering vekt.

Mens de første rettspsykiatrisk sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim, ga Breivik diagnosen paranoid schizofreni og fastslo at han var psykotisk 22. juli, konkluderte de sist oppnevnte sakkyndige motstridende. Terje Tørrissen og Agnar Aspaas finner at Breivik har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse med dyssosiale trekk, og at han ikke var psykotisk 22. juli.

Aktor Svein Holden diskuterte også muligheten for at retten ikke er enig i påtalemyndighetens vurdering. Det kan være at retten vurderer jussen annerledes, mener det er rom for å sette beviskravet lavere eller at det ikke er tilstrekkelig tvil om Breiviks tilregnelighet.

I en slik situasjon mener påtalemyndigheten vilkårene er oppfylt for at Breivik må dømmes til forvaring. (©NTB)

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.