– Dette er en oppfordring til alle ordførere der ute, til alle kommunedirektører, til alle barnehagestyrere og til alle barnehageeiere. Grip dette med begge hender og jobb godt med både bemanning og kompetanse, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til NTB.

Hun snakker om at alle må gripe fatt i regjeringens nye barnehagestrategi mot 2030, som ble lagt fram denne uken.

Hovedmålene er:

* Holde prisene i barnehagene lave

* 60 prosent av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere innen 2030

* Minst 25 prosent fagarbeidere i alle barnehager innen 2030.

Vil ha andre med på laget

Men Brenna sier at hun ikke får det til alene. Hun frir nå til lagspillere i alle ledd:

– Dette er en strategi, og den er ikke mer forpliktende enn det vi sammen er enige om å forplikte oss til. Her er det opp til kommunene, barnehageeierne og selvfølgelig også regjeringen gjennom bevilgninger. Alle må bidra for at vi kommer et steg videre, sier Brenna.

NTB møter kunnskapsministeren sammen med Fagforbundet. De lover å være med på jobben.

Samtidig peker de videre på noen andre: de private barnehagene.

– Alle har noe å strekke seg etter, men de private har kanskje et spesielt ansvar her for å sikre en bedre kompetanse. Vi tenker spesielt på barne- og ungdomsarbeidere. Det bør får høyere fokus i de private barnehagene, sier leder Mette Nord i Fagforbundet til NTB.

– Må vurderes lokalt

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 16,8 prosent av de ansatte i de private barnehagene hadde fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere i 2021.

I de kommunale barnehagene var andelen nesten dobbelt så høy, og ligger på 27,7 prosent. Dermed har disse barnehagene i prinsippet allerede innfridd målet i regjeringens barnehagestrategi (minst 25 prosent).

Når det gjelder andelen barnehagelærere er den nokså lik hos de kommunale og private, og ligger på rundt 44 prosent. Regjeringens mål er at dette skal opp på 60 prosent i 2030.

– Barnehagene kan ha ulike behov for kompetanse. De må vurdere lokalt hva som trengs til enhver tid. Det kan godt være at én barnehage trenger flere barnehagelærere. Men det kan også være at oppgaver som skal løses, kan løses av en fagarbeider eller av en annen. Den vurderingen må gjøres lokalt, sier tillitsvalgt May-Britt Sundal i Fagforbundet.

Hun har selv bakgrunn som fagarbeider i barnehage.

– Da blir det gøy i barnehagen!

Brennas marsjordre lyder nå slik:

– Det første man bør gjøre i barnehagene og i kommunene, er å tenke: «Hvilke unger har vi, hvilke behov har de? Og hvilken bemanning må vi ha nå og framover for å møte de behovene på en god måte?». Den øvelsen tror jeg alle har godt av å gjøre. Det er en god start, sier hun.

Regjeringen har økt etter- og videreutdanningspotten for barnehageansatte med 186 millioner kroner til totalt 595 millioner. Nå håper Brenna det blir rift om den.

Og hva skjer hvis alle gjør som kunnskapsministeren sier?

– Da blir det gøy i barnehagen, sier Mette Nord og ler.

Kunnskapsministeren utdyper:

– Da får vi enda bedre barnehager, både for ungene våre og for alle de som jobber der.

Fakta: Utdanning blant barnehageansatte per fylke

Kunnskapsministeren ønsker å få opp andelen barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagene. Innen 2030 er målet at 60 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere og minst 25 prosent skal være fagarbeidere i alle barnehagene. Nedenfor er statistikk for fylkene og utvalgte byer.

Tallene er innhentet av Utdanningsdirektoratet og er for 2021. Mer utfyllende statistikk finnes på deres nettsider.

Hele landet

Barnehagelærere: 42,7 prosent i kommunale barnehager, 41,8 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 27,7 prosent i kommunale barnehager, 16,8 prosent i private barnehager

Agder

Barnehagelærere: 46,1 prosent i kommunale barnehager, 46,5 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 35,9 prosent i kommunale barnehager, 21,5 prosent i private barnehager

Kristiansand:

Barnehagelærere: 44,7 prosent i kommunale barnehager, 46,1 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 37,9 prosent i kommunale barnehager, 19,6 prosent i private barnehager

Innlandet

Barnehagelærere: 45,9 prosent i kommunale barnehager, 44,2 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 31,5 prosent i kommunale barnehager, 23,3 prosent i private barnehager

Møre og Romsdal

Barnehagelærere: 43,4 prosent i kommunale barnehager, 41,2 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 25,5 prosent i kommunale barnehager, 16,6 prosent i private barnehager

Ålesund

Barnehagelærere: 43,7 prosent i kommunale barnehager, 40,5 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 25,4 prosent i kommunale barnehager, 16,7 prosent i private barnehager

Nordland

Barnehagelærere: 41,3 prosent i kommunale barnehager, 41,3 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 27,3 prosent i kommunale barnehager, 19,9 prosent i private barnehager

Bodø

Barnehagelærere: 47,2 prosent i kommunale barnehager, 45,0 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 18,5 prosent i kommunale barnehager, 12,5 prosent i private barnehager

Oslo

Barnehagelærere: 39,8 prosent i kommunale barnehager, 34,7 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 20,9 prosent i kommunale barnehager, 7,1 prosent i private barnehager

Rogaland

Barnehagelærere: 39,9 prosent i kommunale barnehager, 40,0 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 31,6 prosent i kommunale barnehager, 19,7 prosent i private barnehager

Stavanger

Barnehagelærere: 37,4 prosent i kommunale barnehager, 37,0 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 28,0 prosent i kommunale barnehager, 15,2 prosent i private barnehager

Troms og Finnmark

Barnehagelærere: 39,9 prosent i kommunale barnehager, 43,9 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 25,9 prosent i kommunale barnehager, 17,2 prosent i private barnehager

Tromsø

Barnehagelærere: 41,3 prosent i kommunale barnehager, 47,1 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 24,2 prosent i kommunale barnehager, 13,4 prosent i private barnehager

Trøndelag

Barnehagelærere: 46,7 prosent i kommunale barnehager, 47,3 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 29,6 prosent i kommunale barnehager, 19,6 prosent i private barnehager

Trondheim

Barnehagelærere: 45,5 prosent i kommunale barnehager, 48,0 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 27,3 prosent i kommunale barnehager, 15,9 prosent i private barnehager

Vestfold og Telemark

Barnehagelærere: 45,4 prosent i kommunale barnehager, 46,2 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 28,6 prosent i kommunale barnehager, 16,6 prosent i private barnehager

Tønsberg

Barnehagelærere: 45,2 prosent i kommunale barnehager, 47,3 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 28,5 prosent i kommunale barnehager, 20,5 prosent i private barnehager

Vestland

Barnehagelærere: 45,3 prosent i kommunale barnehager, 44,9 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 28,1 prosent i kommunale barnehager, 15,6 prosent i private barnehager

Bergen

Barnehagelærere: 45,6 prosent i kommunale barnehager, 45,3 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 32,2 prosent i kommunale barnehager, 13,6 prosent i private barnehager

Viken

Barnehagelærere: 41,0 prosent i kommunale barnehager, 39,3 prosent i private barnehager

Barne- og ungdomsarbeidere: 27,2 prosent i kommunale barnehager, 16,8 prosent i private barnehager