– Jeg tror dette møtet har vært viktig, å få gitt informasjon til Stortinget på en god måte. Jeg håper det også bidrar til å gi forståelse for hva regjeringen har gjort, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB etter et møte med den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Utgangspunktet for møtet var at sikkerheten har blitt skjerpet på installasjoner på norsk sokkel etter gasslekkasjen på Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersjøen. Både eksperter og politikere mener at eksplosjonene skyldes sabotasje.

Han sa at det er flere ting som sørger for beskyttelse av virksomheten på norsk sokkel.

– Tilstedeværelse, oppmerksomhet rundt dette og sjekk. De konkrete metodene som blir brukt kan jeg ikke gå inn på, sa ministeren.

Kan bli aktuelt med hjelp

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) utelukket ikke at det kan bli aktuelt å be Nato om bistand til å beskytte norsk sokkel.

– Vi har god kontakt med Nato og nære allierte, men så langt har vi ikke bedt om den type bistand. Jeg vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt, sa han til NTB.

Videre sa han at forsvaret skal styrke sin egen tilstedeværelse i de aktuelle kystområdene.

– Vet ikke hva som skjer neste gang

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa at det sannsynligvis kommer nye angrep, men hvor, når og i hvilken form, er usikkert.

– Vi kan ikke vite hva som skjer neste gang, men vi vet at en ny hendelse ikke vil ha det sammen scenarioet som det som har skjedd nå, sa hun.

Mehl trakk særlig fram cyberangrep, som Nasjonal sikkerhetsmyndighet har høynet beredskapen på.

I tillegg nevnte hun senteret som regjeringen opprettet i februar for sammensatte trusler, hvor de fått rapporter om økt done-virksomhet på norsk sokkel. Mehl ikke spekulere i hvem som står bak og heller ikke trekke paralleller mellom lekkasjene i Østersjøen og drone-aktiviteten.

Energisituasjonen forverres

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) advarte om at gasslekkasjene kan føre til en forverret energisituasjonen i Europa.

– Det er klart at Europa er i en sårbar situasjon energipolitisk, og det er jo noe vi må være forberedt på at er tøft nå og at prisene øker, men vi må også være forberedt på at det bli verre med tanke på energiforsyning til Europa, sa hun til NTB.

Krevende å reparere gassrør

Det kan ta tid å reparere gassrørene som nå lekker i Østersjøen, sa Aasland etter møtet.

– Det er et krevende arbeid å reparere gassrørledninger. Det er langvarige operasjoner som få kan utføre, og det er begrenset kapasitet for å håndtere den type arbeid.

– Er Norge med på det arbeidet?

– Vi har selskaper i Norge som har kompetanse på å reparere gassrørledninger, men jeg er ikke kjent med at norske aktører er kjent med det arbeidet i Østersjøen. Det som er viktig først er å danne seg et bilde av hva som faktisk har skjedd, sa han.