37 av de omkomne i sommer var menn, mens tre var kvinner.

– Sommeren startet rolig med få ulykker i juni, men i både juli og august har vi dessverre opplevd mange drukningsdødsfall, sier Tanja Krangnes, fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

– 17 drukningsdødsfall i august er det høyeste antallet vi har registrert, siden vi tok over ansvaret for den nasjonale drukningsstatistikken for seks år siden, sier Krangnes.

De fleste av ulykkene i sommer skjedde med fritidsbåt, der 17 personer omkom. Fall fra land sto for elleve av dødsfallene, mens bading sto for ni. I tillegg omkom to personer ved dykking, og én person ved at kjøretøyet havnet i vann.

– Uansett om drukningsulykkene skjer fra båt, under bading eller etter fall fra land, er voksne menn er kraftig overrepresentert i drukningsstatistikken. Fra båt er mer enn 90 prosent menn, sier Krangnes.

Totalt har 67 personer druknet så langt i år, 59 menn og åtte kvinner.